David Torstensson

har under våren fokuserat på olika teman rörande plats och språk. Torstensson arbetar huvudsakligen med video, text, rumsliga och sociala projekt. Han har under en längre tid intresserat sig för hur arbete, fritid och sorg delar tid och rum, men hoppas hålla på med andra saker längre fram.

Är även med och driver Kafé Lilla Sorg.

has during the spring been focused on various themes related to location and language. Torstensson mainly works with video, text, spatial and social projects. He has for some time been interested in how labour, leisure and mourning is sharing and dividing space and time, but hopes to be dealing with other matters later on.

He also co-runs Kafé Lilla Sorg.

April 16, 2016
Skrevet av BA13