Elina Ericsson

jag kommer att använda mig av ytterst få ord genom den här presentationen, och av att ha sagt det så har jag redan använt allt för många.
jag skulle kunna nämna döden
jag skulle kunna nämna livet
jag nämner Kvinnan
I will use a very few words through this presentation, and by saying this I have already used too many.
I could mention death
I could mention life
I will mention the Woman
April 15, 2016
Skrevet av BA13