Henning Erlandsson

12:14 prövar former för att med aktiv prokrastinering som konstnärlig process ge dysfunktionellt beteende en andra chans
16:34 arbetar med videos, rumsinstallationer, social intervention och text
02:14 ger ut Tungan med en vän och driver Kafé Lilla Sorg med en annan.
03:43 drömmer om ett kollektiviserat samhälle
11:03 fastnar i tidsfickor och romantiserar vardagens abjektion
12:14 pm examines forms of active procrastination as artistic process that attempts to give dysfunctional behavior a second chance
4:34 pm works with videos, room installations, social intervention and text
2:14 am publishes Tungan with a friend and manages Kafé Lilla Sorg with another
3:43 am dreams of a collectivized society
11:03 am gets stuck in time pockets and romanticizes the abjection of the everyday
April 15, 2016
Skrevet av BA13