Ina Bache-Wiig

(f. 1989, Norge)

Tro ikke, kamerater, at lederskap er en glede! Tvert om er det et stort og tungt ansvar. Ingen tror fastere enn kamerat Napoleon at alle dyr er like. Han ville bare være glad til hvis han kunne la dere treffe beslutningene selv. Men av og til gjør dere gale beslutninger, kamerater, og hvordan skulle det da gå?

– Skrikhals (Kamerat Napoleon)

www.inabachewiig.com

Do not imagine, comrades, that leadership is a pleasure! On the contrary, it is a deep and heavy responsibility. No one believes more firmly than Comrade Napoleon that all animals are equal. He would be only too happy to let you make your decisions for yourselves. But sometimes you might make the wrong decisions, comrades, and then where should we be?

– Squealer (Animal Farm)

April 15, 2016
Skrevet av BA13