Istvan Virag

(f. 1982, Ungarn) jobber med kamerabasert kunst. Hans kunstneriske praksis er preget av installasjon, skulptur, og film. Gjennom en kombinasjon av disse uttrykksformene reflekterer arbeidene hans over det fotografiske mediet. Virag har også en mastergrad i økonomi og trekker inspirasjon fra sosiale og økonomiske tendenser i temaer som globalisering, mobilitet, migrasjon, sted, tilhørighet og forvandling.
(b. 1982, Hungary) works with camera based art. His artistic practice is influenced by installation, sculpture and film. His work reflects on the photographic medium, through a combination of these forms of expression. Virag holds a master`s degree in economics and draws inspiration from social and economic tendencies such as globalization, mobility, migration, place, belonging and change.
April 16, 2016
Skrevet av BA13