Josefin Andersson

Institute of Nomadic Alchemy

Värdet på mark går upp eller ner utan att jorden gör någonting, som en magisk kappa som kan läggas över vilken yta som helst

Sälj din skuld

Sälj din oskuld

Vänta på upplösningens utlösning: Ur denna ström av händelser, till synes utan logik, kommer en ny era av sexighet att växa

Andas attraktion och lust

Drunknar i sitt eget marknadsvärde

Institute of Nomadic Alchemy

The value for a piece of land, increases or decreases, without any effort from the soil itself, like a magic cloak that settles over any surface

with no sense for innocence

I remember the evolution when everything morphs:

bending, blending

In this stream of unconsciousness, a new era of sexy will grow

I am buying land

It is cheap, let me take a selfie

April 15, 2016
Skrevet av BA13