Julia Alfe Bylund

(f. 1991, Sverige) är intresserad av den fysiska processen att forma ett föremål och den psykologiska processen att forma sin egen identitet. Historien intresserar henne som verktyg för att understryka något. I processen att forma ett föremål ligger erfarenheten av en rörelse som någon annan gjort förut. Därför har hon sytt sitt avgångverk för hand.
(b. 1991, Sweden) is interested in the physical process of creating an object and the psychological process of forming your own identity. History interests her as a tool to underline something. In the process of giving form to an object lies the experience from a movement that somebody else made before. Therefore, she has sown her own graduation work by hand.
April 15, 2016
Skrevet av BA13