Kachun Lay

(f. 1989) er født og oppvokst i Lillesand med kinesisk opphav. Lay arbeider prosess-orientert innen skulptur, installasjon og performance. Arbeidene hans handler om våre personlige forhold til enkeltmennesket og sosiale kretser. Lays utgangspunkt er hans egen identitet og erfaringer som har skapt forandringer rundt ham, hvor arbeidene fungerer som utdrag fra en mental dagbok.  Gjennom hans arbeidsmetode forsøker Lay å manifestere frem en sinnstilstand, samt å skape et narrativ for betrakteren. Dette gjør han ved å skape ladede visuelle uttrykk som gjenspeiler tankegangen og arbeidenes prosess.
(b. 1989) is born and raised in Lillesand with a Chinese origin. Lay works process oriented with sculpture, installation and performance. His works are about personal relations and social contexts. Lays work can be read as excerpts from a mental diary and is based on his own identity and experiences. Lay seeks to highlight a state of mind and to create a narrative. He does this by charge visual expressions, which in turn mirrors his way of thinking and the working processes.
April 15, 2016
Skrevet av BA13