Klara Ström

(f:1990, Sverige) är konstnär, musiker, poet, geni, älskare och hatare. Tidigare representerad på tinder, facebook, instagram, soundcloud, vimeo och tumblr. Ström har varit förälskad, 2006, förkrossad, 2006, förälskad, 2007-2009, förkrossad, 2009, förälskad, 2009-2012, förkrossad, 2012-2013, semi-förälskad, 2013, förkrossad, 2013, förkrossad, 2014, förälskad, 2014, förkrossad, 2014, förkrossad, 2015, förälskad, 2015, semi-förälskad, 2015, förälskad, 2015-2016.
(b. 1990, Sweden) is an artist, musician, poet, genius, lover and hater. Previously represented on tinder, facebook, instagram, soundcloud, vimeo and tumblr. Ström has been in love, 2006, heart broken, 2006, in love, 2007-2009, heart broken, 2009, in love, 2009-2012, heart broken, 2012-2013, semi-in love, 2013, heart broken, 2013, heart broken, 2014, in love, 2014, heart broken, 2014, heart broken, 2015, in love, 2015, semi-in love, 2015, in love, 2015-2016.
April 16, 2016
Skrevet av BA13