Magne Lyngvær

(f.1988) arbeider med pessimisme og ondskap. Hans fotografier viser en verden blottet for kjærlighet, rettferdighet og vennskap. Industrielle uttrykk og en fascinasjon for støy og kaos er viktige faktorer i hans bilder.
Lyngvær har produsert en rekke bøker og andre publikasjoner. Han er også grunnleggeren av den visuelle plattformen Born for Burning.

SOMETIMES, IT’S LIKE SOMEONE TOOK A KNIFE, BABY, EDGY AND DULL
AND CUT A SIX-INCH VALLEY THROUGH THE MIDDLE OF MY SKULL

(b.1988) works with pessimism and evil. His photographs shows a world devoid of love, justice and friendship. Industrial expressions and a fascination for noise and chaos are important factors in his images.
Lyngvær has produced a number of books and other publications. He is also the founder of the visual platform Born for Burning.

SOMETIMES, IT’S LIKE SOMEONE TOOK A KNIFE, BABY, EDGY AND DULL
AND CUT A SIX-INCH VALLEY THROUGH THE MIDDLE OF MY SKULL

April 15, 2016
Skrevet av BA13