Øystein Skråstad

Øystein Skråstad ble født 4. mars, 1992, og vokste opp i Rissa kommune, i en liten bygd ikke mindre enn én time fra Trondheim. I 2009 begynte han på internasjonal bachelorial, hvor Skråstad fikk mulighet til å studere kunst, filosofi og fysikk som hovedfag. Denne kombinasjonen har stått ved som en kilde til inspirasjon. Med en metodisk og forskende arbeidsprosess konstruerer og bygger Skråstad tilsynelatende funksjonsløse maskiner, men som ofte har menneskeliknende egenskaper.
Øystein Skråstad was born on March 4, 1992, and grew up in the municipality Rissa, less than one hours drive from Trondheim. In 2009 he attended an international bachelorial where he specialized in art, philosophy and physics. This combination of disciplines has long been his source for inspiration. Skråstad uses a methodically and research based working process to construct and build machines with no apparent functions, but with human like abilities.
April 15, 2016
Skrevet av BA13