Randi Furuberg

(f. 1988, Trondheim) arbeider med video for å utforske grenser og krysningspunkter mellom viten, tro og håp. Hun undersøker sårbarheten som befinner seg mellom betingelser og overskridelser, og hvordan vi forstår og forholder oss til disse i samtidskulturen.
(b. 1988, Norway) works with video to explore limits and intersections between knowledge, faith and hope. She investigates the vulnerable body between transgression and conditions, and seeks to reveal how we understand and relates to this in contemporary culture.
April 15, 2016
Skrevet av BA13