Thore Normann Andreassen

(f. 1978, Norge) arbeider i all hovedsak med skulpturelle uttrykk. Spørsmål rundt skapelse og ødeleggelse, eksistensialisme versus essensialisme er sentrale i hans arbeid. I repetisjon ligger store deler av prosessen, som et virkemiddel for å avdekke individer i massen.
(b. 1978, Norway) works mainly with sculptural expressions. Questions surrounding creation and destruction, existentialism versus essentialism are central to his work. In repetition lies much of the process, as a mean of revealing individuals in the mass.
April 15, 2016
Skrevet av BA13